Vytisknte si tuto strnku

Nyn dvejte velk pozor. Dostvte se k nejpodstatnj vci, a to, jak sprvn hrt, aby lovk dospl k vytouenmu zisku. Zde zobrazenou strategii lze pout u kadho kasna. Pro vt spch Vm vak nabzm u kadho kasna speciln tabulku strategi.

Tabulka strategie Perfect Black Jack
Prohldnte si peliv tuto tabulku.

Vae
ruka
Dealerovy karty
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
8-
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
9
H
D
D
D
D
H
H
H
H
H
10
D
D
D
D
D
D
D
D
H
H
11
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H
12
H
H
S
S
S
H
H
H
H
H
13
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
14
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
15
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
16
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
17+
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
A,2
H
H
H
D
D
H
H
H
H
H
A,3
H
H
H
D
D
H
H
H
H
H
A,4
H
H
D
D
D
H
H
H
H
H
A,5
H
H
D
D
D
H
H
H
H
H
A,6
H
D
D
D
D
H
H
H
H
H
A,7
S
D
D
D
D
S
S
H
H
H
A,8+
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
2,2
P
P
P
P
P
P
H
H
H
H
3,3
P
P
P
P
P
P
H
H
H
H
4,4
H
H
H
P
P
H
H
H
H
H
5,5
D
D
D
D
D
D
D
D
H
H
6,6
P
P
P
P
P
H
H
H
H
H
7,7
P
P
P
P
P
P
H
H
H
H
8,8
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
9,9
P
P
P
P
P
S
P
P
S
S
10,10
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
A,A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
                     
Kl
H
Hit
 
S
Stand
 
P
Split
 
D
Double

Vysvtlivky:

 • Vdy hrajete na jedn stran vy a na druh stran dealer (soupe). Dostanete dv karty a zrove vidte jednu ze soupeovch (dealerovch karet).
 • Nejdve si v levm sloupci naleznete polko, kter odpovd hodnot Vaich karet (co Vm samo spot kasno - pro ppad, e neznte hodnoty karet K, J a Q). Pklad - dostanete karty 6 a 7, ili souet je 13.
 • V horn ad naleznete hodnotu dealerovy karty (napklad 10).
 • V tabulce naleznete barevn polko, kter odpovd kombinaci 13 v levm sloupci a 10 v horn ad. Jak vidte, jedn se o modr polko H, co je symbol pro "hit" (jinmi slovy potebujete vzt dal kartu), take provedete pkaz Hit (take jak vidte, vdy je teba provst ten pkaz, kterho symbol naleznete v tabulce H - Hit, S - Stand, P - Split, D - Double).
 • Ve he blackjack jsou esa (v tabulce eso = symbol A) hodnocena bu 1 nebo 11, podle toho, co je lep pro hre. Uvedeme pklad, e mte eso (A) a kartu . 5, soupe m kartu 9.
  Take nyn mme bu 6 nebo 16 a nsledujc karta, kterou si vezmeme bude eso (A). Pokud bychom seetli hodnotu es jako 11, celkov souet by byl vy jak 21 a my bychom prohrli. V tto situaci musme jedno eso ohodnotit jako 1 a pipotat druh jako 11. Celkem tedy mme 1 + 11 + 5 = 17

Pravidla a zkuenosti

 • 1. Vdy szejte pouze mal stky (ideln 2 dolary), protoe tak se zvyuje statistick pravdpodobnost zaruujc stejn ztrty i vhry. Blackjack je rychl hra, take se nemuste obvat, e budete hrt pli dlouho. Jedno kasno se d odehrt (a tm pdem vydlat cca 100 dolar) za pr hodin.
 • 2. Zvyknte si na to, e mete mt i zdnliv nekonenou adu proher v nepetritm sledu za sebou. Ze zkuenosti vm, e se to stv, ale pokud hrajete hodn her s malmi szkami, nakonec zanete vyhrvat a skonte s plusem
 • 3. Kad kasno m urit WR (wager requirement), co je vyjaduje, kterou je teba proszet (protoit), ne si mete zadat o vplatu. Nejlep je, co nejdve po odehrn potebnho WR, vybrat penze a zkusit tst u dalho kasna. Dvejte si vak pozor, abyste nebyli odhaleni jako "bonus scalper" (skalpova bonus) a hrajte teba 5 - 10% nad potebn WR.


 • Pokraujte na nvod k zskn embosovan karty

  Zahrajte si zkuebn Casino on net. Kliknte na tlatko "Play casino", sthnte si kasno do potae (nemuste mt obavy z njakho viru - kasna si jsou moc dobe vdoma, e podruh by si je u nikdo nesthnul), spuste, e-mail nemuste zadvat - pouze dobrovoln, spuste practice play, zahrajte si Black Jack a pak si mete zarht napklad ruletu (jak na ruletu viz. ruletn systmy)

All rights reserved - en obsahu tohoto webu je zakzno
 Znojmo  Vdlek na internetu