Jak budu provdt platby a pjmat penze?

Jak jsme ji na vodn stran uvedli, je teba mt embosovanou platebn kartu. Tm kad esk banka nabz karty tohoto typu, proto se zkuste informovat pmo u Va banky, ne budete volit jinou alternativu. Ne uvdme nkolik nejvhodnjch platebnch produkt. K usnadnn plateb je tak mon (a vhodnj) se zdarma zaregistrovat na Neteller.com. Jedn se o bezpen platebn systm, pomoc kterho lze snadno a rychle pesouvat penze do kasn a z kasn. Vce o Netelleru tt ne.

Jak zskat embosovanou platebn kartu?

Nsledujc pehled je pouze orientan, v souasn dob zanaj nkter banky povolovat platby na internetu i s klasickmi elektronickmy kartami a ne jen s embosovanmi (rozdl viz tento lnek). Zkuste se nejdv zeptat ve Va bance, ne zanete zaizovat kartu jinde.
 • Pokud jste majitel SOB Studentskho konta plus mte k dispozici embosovanou kartu VISA Classic Student a mete rovnou zat vydlvat
 • Pro vechny ostatn klienty SOB je zde embosovan karta VISA Classic, kterou banka poskytuje k jakmukoliv tu.
 • Komern banka nabz virtuln elektronickou kartu tzv. e-card. Virtuln karta nen standardn plastikov platebn karta, ale pouze 16mstn slo platebn karty, kter je uren vhradn k provdn transakc v sti Internet (tzv. e-commerce transakce) Lze ji vydat k jakmukoliv tu za 65 K ron.
  Komern Banka tak nabz studentsk et s embosovanou kartu zdarma (za poplatek 20 K msn).
 • esk spoitelna nabz embosovan karty VISA a Maestro a v souasn dob zavd Platby kartou na internetu (e-commerce 3D-Secure). Pehled karet, vydvanch eskou spoitelnou je zde (doporuuji kartu Visa Classic Partner)
 • GE Money Bank nabz virtuln elektronickou kartu od firmy MasterCard (vydlan penze si tedy nechte poslat na neteller.com), plat se 9 K msn za veden karty.
 • Ebanka nabz platebn kartu Visa classic, kterou lze zskat nkolika zpsoby: bu vlote 40.000 pi zaloen tu a nechte je na tu minimln jeden msc nebo je teba prmrn zstatek na tu 25 000 K po dobu 3 msc nebo msn kreditn obrat 20 000 K po dobu 3 msc. Vydn je zdarma, ale ron poplatek in 490 K.

  Jednodu varianta je u E-banky tzv. Internetov platebn karta (ron veden 150 K, tdenn limit 10.000 K). Karta je urena vhradn pro e-commerce transakce, karta neexistuje v plastov podob - skld se z informace o sle platebn karty, asov platnosti a kdu CVC2, ke kart nen generovn PIN.
  Doba vroby karty je shodn s bnou kartou (tzn. do tdne od podn dosti) Vce informac naleznete na adrese http://www.ebanka.cz/OFF_InternetovaPlatebniKarta.htm


Pokraovat na seznam nejvhodnjch online kasn

Informace o tu na www.Neteller.com

Zzen tu je u Netelleru (NT) velmi jednoduch: sta vyplnit registraci, vloit prvn vklad pomoc platebn karty, ale pozor! et je po prvnm vkladu zablokovn(nelze z nj poslat penze na jin ty). Je to kvli bezpenosti.

K tomu, abyste mohli vyuvat slueb netelleru naplno tj. poslat penze na jin Netellersk ty i si je nechat poslat na svj bankovn et, je teba si et netelleru tzv. aktivovat. Cel operace spov v tom, e Neteller Vm pole njakou minimln stku (u m to bylo 0.1 dolaru) na V bankovn et a vy pak muste v netelleru zadat, jak byla ve tohoto obnosu. et se pot aktivuje a vy ho mete zat pln vyuvat. Bohuel je tato aktivujc operace spojena s poplatkem, kter vybraj nkter esk banky za pjem penz ze zahrani (u esk spoitelny jsem musel za onch 0.1USD zaplatit 100K ). Aktivaci lze provst jet pedtm, ne si na Neteller polete penze, m mete celou operaci urychlit.

V oficilnch pravidlech se jet pe o tom, e pracovnice NT Vm zavol a bude chtt vdt Vae datum narozen a V email, ale u m nic takovho neprobhalo.

Penze se daj vybrat tak, e si nechte poslat ek, kter do R jde zhruba tden, dalch zhruba 14 dn trv proplacen Va bankou. Nebo je zde nov sluba a to posln penz pmo na V bankovn et v R za urit poplatek (j mm et u esk spoitelny a poplatek byl 100K).


Pokraovat na seznam nejvhodnjch online kasnAll rights reserved - en obsahu tohoto webu je zakzno
 Znojmo  Vdlek na internetu